اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی طب سنتی

کارگاه آموزشی طب سنتی اسلامی 🔃با موضوعات: چهل منزل تا بازگشتی آگاهانه به امر طب و طبابت گیاه شناسی و ارائه نسخه های سنتی و اسلامی […]